ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ατομική εργοληπτική επιχείρηση με έδρα την Καλαμπάκα Δήμου Μετεώρων και επωνυμία ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ δραστηριοποιείται στην κατασκευή και συντήρηση Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων Πρασίνου και Δασοτεχνικών Έργων. Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τον Δημήτριο Βάλλα το 2018 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Delivasilis
Delivasilis
ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ENVIROPRO
Οι Υπηρεσίες μας
Delivasilis
Υλοτομία δένδρων και θάμνων – Κλαδεύσεις

Αναλαμβάνουμε την υλοτόμηση και την κλάδευση δέντρων και θάμνων, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Delivasilis
Αποψιλώσεις – Καθαρισμοί Χώρων Πρασίνου

Φροντίζουμε για τον άμεσο και αποτελεσματικό Καθαρισμό Χώρων Πρασίνου, ώστε να συμβάλουμε στην ευχάριστη επίσκεψη των κοινόχρηστων αυτών χώρων.

Delivasilis
Θρυμματισμός προϊόντων κλαδεύσεων και Μεταφορά προϊόντων θρυμματισμού

Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως θρυμματιστές – κλαδοτεμαχιστές και οχήματα μεταφοράς για τον θρυμματισμό μεγάλων ποσοτήτων κλαδιών.

Delivasilis
Αναπλάσεις - Συντηρήσεις Χώρων Πρασίνου

Αναλαμβάνουμε την ανάπλαση και την συντήρηση κάθε χώρου πρασίνου, με έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό.

ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναδασώσεις

Υλοποιούμε Έργα Αναδασώσεων φροντίζοντας για την προμήθεια φυτών από πιστοποιημένα συνεργαζόμενα φυτώρια, όπως και για την συντήρηση της έκτασης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διαχείριση Φυτωρίων

Διαχειριζόμαστε τις διαδικασίες περιποίησης νεαρών φυταρίων και σπόρων για τις ανάγκες λειτουργίας ενός φυτωρίου, δίνοντας μεγάλη προσοχή στην καλλιέργεια του εδάφους, στις φυτεύσεις, καθώς και στις διαδικασίες φροντίδας και συλλογής των φυτών.

ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά Έργα

Διαθέτουμε εμπειρία στην κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων (κορμοπλέγματα, κορμοφράγματα, ξυλοφράγματα κλπ) και εγγυούμαστε την αντιχειμμαρική προστασία περιοχών υψηλού κινδύνου.

ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περιφράξεις

Κατασκευάζουμε περιφράξεις όλων των ειδών, χρησιμοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας από πιστοποιημένους συνεργάτες